Vuosikokous 2019

Miehikkälän metsästysseuran vuosikokous

Eräpirtillä 26.01.2019 klo 14,00

Pöytäkirja

1 .Puheenjohtaja Rinnesalmi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 .Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rinnesalmi Keijo ja sihteeriksi Krouvi Seppo.

3 .Pöytäkirja tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Niskanen Marko ja Rasi Sami.

4 .Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kaikki osallistujat ovat seuran jäseniä todettiin kokous myös päätösvaltaiseksi. liittet 1,2

5 .Käytiin läpi kokouksen työjärjestys ja hyväksyttiin liite 3

6 . Seuran sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 .Talous on kunnossa ja seuran asioita on hoidettu asiallisesti. liitteet 4, 5

7 .Nurminen Arto luki toiminnantarkastuskertomuksen liite 6

8 . Kokousväki keskusteli tilinpäätöksestä ja Olavi Mankin ehdotuksen pohjalta myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2018 yksimielisesti.

9 . Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Rinnesalmi Keijo

10, Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Krouvi Jari, Krouvi Seppo, Rasi Veli-Matti ja Peräkasari Vesa valittiin uudelleen seuraavaksi 2 vuotis kaudeksi.

11 . Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Nurminen Arto ja Rasi Sami sekä heidän varamiehekseen Niskanen Marko.

12. Seuran jäsen ja liittymismaksuista päätettiin seuraavaa :

-seuran varsinainen jäsenmaksu 50,00 €

– ulkojäsenen jäsenmaksu 100,00 €

-seuraan liittymismaksu 400,00 €

13. Hyväksyttiin seuran toiminta ja talous suunnitelmat liitteet 7,8

14.Ulko jäsenten määräksi kokous vahvisti 10 henkilöä

15.Metsästysvieraiden henkilökiintiöstä on luovuttu ,mutta päivän isäntä lunastaa ns. vierasmaksun 10 ,00€ päivältä vierasta kohden . Tästä on oltava metsästettäessä mukana tulostettu maksukopio , älypuhelimen muistissa oleva tosite ,tai seuran vieraskortin kirjoittajan vieraskortti . Vieraan ampuma riista luetaan kuuluvaksi isännän saaliskiintiöön.

16.Metsästysseura maksaa jäsentensä kilpailukuluja piirinmestaruuskilpailuista ylöspäin ,sekä kaakon kennelkerhon pilkkikilpailuiden osanottomaksut . Nuorten Metso leirien osallistumismaksut ja riistanhoitoyhdistyksen ampumakilpailuiden osanottomaksut.

17.Seuran jäsen ja vieraskortteja kirjoittavat Hostikka Reijo ja Krouvi Seppo.

18.Saaliskertymät vuodelta 2018 ilmenevät toimintakertomuksesta.

19.Riistanhoidon yhteyshenkilöksi valittiin Rasi Veli-Matti.

20. Kokousedustajaksi valittiin seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheen johtaja, tai joku johtokunnan jäsenistä, jolla on käesiteltävänä olevaan asiaan paras mahdollinen tietotaso.

21 Tiedoksi jäsenille liitteet 9.10

22. Muut kokoukselle toimitetut asiat Varsinaisia asiakokonaisuuksia ei ollut yhtään kappaletta , mutta keskusteltiin lämmitettävän kyttäyskopin rakentamisesta . Jos sopiva akseli löytyy kohtuu pinnalla .

Koppia suunniteltiin alustavasti henkilöautolla siirrettäväksi.

23. Puheenjohtaja Rinnesalmi päätti kokouksen klo 15.05

Virolahdella 27.01.2019

Posted in Yleinen.