Kesäkokous 7.8.2020

Pöytäkirja

Miehikkälän metsästysseuran kesäkokous Eräpirtillä 07.08.2020 klo 19,00

1 . Kokouksen avaus Puheenjohtaja Rinnesalmi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 . Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Rinnesalmi

3 . Sihteeriksi valittiin Seppo Krouvi

4 . Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Niskanen ja Jouni Lahti

5 . Hyväksyttiin johtokunnan laatima esityslista sellaisenaan . liite 1

6. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi kokouskutsu julkaistu Kaakonkulma lehdessä 23.07.2020 liite 2 osanottaja luettelo.

7 . Johtokunta ehdotti kokoukselle seuraavaa riistakiintiöistä : 1 musta metso 2 teertä jos kyseisten lintujen metsästys sallitaan . 1 kauris lauman valtapukki suositellaan säästettäväksi. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat. Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 . Hirvenmetsästys asiat herättivät kokousväen keskuudessa vilkasta mielipiteiden vaihtoa ja kerran jouduttiin turvautumaan äänestys ratkaisuun mietittäessä valkohäntäpeuran metsästysmuotoa . Metsästetäänkö kyttäämällä vaiko yhteisjahtina ajavaa koiraa käyttäen , tällä kertaa valittiin yhteijahti .

Seuran hirven ja valkohäntäpeuran jahtipäälliköksi valittiin Seppo Krouvi

Varapäälliköiksi valittiin : Risto Hostikka , Jari Krouvi , Jarkko Oikarinen , Miro Oikarinen , Antti Jääskeläinen , Sami Rasi , Vesa Peräkasari , Veli-Matti Rasi , Jouni Lahti

Hirvijahti päätettiin käynnistää 10.10.2020 klo 7,00 kokoontuminen Eräpirtillä

Valkohäntäjahtiin lähdetään 26.09.2020 klo 7,00 kokoontuminen Eräpirtillä

Yhteisjahdeissa huomioitava mahdolliset kokoontumis rajoitukset joita Corona virustartunnat saattavat tuoda tullessaan.

9 . Seuran suurpeto yhteyshenkilöksi valittiin Jari Krouvi ja hänen varamiehiksi Jarkko Oikarinen ja Miro Oikarinen.

10. Yhteistyökumppaneille sauran hallinnoimia maastoja koetarkoituksiin luovuttavat Jari Krouvi ja Keijo Rinnesalmi.

11. Tiedoksi jäsenille:

Metsästysseuralle on toimitettu 2 jäsenhakemusta sekä 11 ulkojäsenhakemusta, jäsenhakemukset hyväksyttiin yksimielisesti sekä uklojäsenhakemuksista 8 kappaletta.

Seuran talkoovelvoite multasillan ampumaradalla 25.08.2020 ja 01.09.2020 molempina päivinä tarvitaan väh 3 henkilöä paikalle.

Kaatoilmoitukset omariista palveluun tai riistakeskuksen lomakkeelle on tehtävä seuraavista vesilinnuista :

haapana , heinätavi , isokoskelo , jouhisorsa , lapasorsa , metsähanhi , nokikana , tukkasotka , sekä nisäkkäistä ;hilleri , metsäkauris, villisika , ps. ilmoituksen laiminlyönti on metsästysrikos ja voi johtaa sakkorangaistukseen.

Ampumakoesuoritus joka on vanhentunut metsästysvuoden 2019-2020 aikana on saanut 1 vuoden jatkoajan .

Virolahdella 09.08.2020

Seppo Krouvi Keijo Rinnesalmi

Jouni Lahti Marko Niskanen

Ruokaviraston tiedote !!

TUTKIMUSTODISTUS
Todistus valmistunut: 13.08.2020
Laboratoriopalvelut
(2)
Numero: 2020-043192
1
Erkki Pentinniemi
Teerenkuja 5
45740 KUUSANKOSKI
Tunnus: E20200810-039 Saapumispäivä: 10.08.2020
Lähetetiedot
Tilaaja: Pentinniemi Erkki
Kyselyihin vastaa: Erikoistutkija Marja Isomursu, +358 40 512 1248, Oulu
E20-0069943 Näytetiedot
Tutk.lajinumero(t): OPAT-1031
Tutkimussyy(t): Kuolinsyyn selvitys
Näytemateriaali: kokonainen eläin Vastaanottopäivä: 10.08.2020
Saapumismuoto: tuoreena
Näytteenottopäivä: 07.08.2020
Kunta: KOUVOLA
N.ottopaikan muu tunniste:Kuusankosken sairaalan ensiapu, Sairaalakuja 3 C
Eläinlaji: rusakko
Ikäluokka: Aikuinen
Sukupuoli: uros Paino (kg): 3.8
Käyttötarkoitus: luonnonvarainen
Esitiedot: löydetty kuolleena
E20-0069943 Näytteen tulokset
Näytteen diagnoosi(t): Tularemia eli jänisrutto
Rusakolla todettiin äkillinen yleisinfektio. Perna oli huomattavasti turvonnut.
Keuhkoissa oli verenvuotoja ja nestepöhöä. Ravitsemustila oli heikko.
Rusakko oli jonkin verran pilaantunut kuljetuksen aikana, suolistossa
todettiin voimakas kaasuuntuminen.
Bakteriologisessa tutkimuksessa todettiin tutkituissa elinnäytteissä (perna,
maksa, luuydin) Francisella tularensis -bakteeri.
Jänisrutto eli tularemia on Francisella tularensis -bakteerin aiheuttama
tauti, joka voi tarttua moniin eläinlajeihin, myös ihmisiin. Bakteeri on
voimakkaasti tautia aiheuttava ja voi tarttua ihmiseen usealla eri tavalla.
Vertaimevät hyönteiset voivat levittää bakteeria tai tartunnan voi saada
hengityksen kautta tai käsittelemällä varomattomasti tautiin kuollutta eläintä.
Tularemiaa esiintyy villieläimissä Suomessa pääasiassa loppukesällä.
Yleisimmin tularemiaa todetaan metsäjäniksissä ja rusakoissa, joskus myös
esim. majavissa, oravissa ja jopa linnuissa. Taudin yleisyys vaihtelee
vuosittain. Myyräkantojen vaihtelu näyttää vaikuttavan esiintymiseen.
Lausunto:
Ruokavirasto
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400 (vaihde)
ruokavirasto.fi|etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
Livsmedelsverket
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tfn. +358 29 530 0400 (växel)
livsmedelsverket.fi|förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Finnish Food Authority
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard)
foodauthority.fi|firstname.lastname@foodauthority.fi
Y-tunnus: 2911686-7 FO-nummer: 2911686-7 Business ID: 2911686-7
TUTKIMUSTODISTUS
Todistus valmistunut: 13.08.2020
Laboratoriopalvelut
(2)
Numero: 2020-043192
2
Oulu, Patologia (OPAT)
Tutkimuksesta vastaa: Erikoistutkija Marja Isomursu, +358 40 512 1248, Eläintautibakteriologia ja –
patologia, Oulu
Tutkimus: Patologisanatominen tutkimus
Menetelmä: LM5011 Eläinten sairauksien patologisanatominen diagnostiikka
Tulostiedot: Tulos Tularemia
E20-0069962 Näytetiedot / Jatkonäyte
Jatkonäyte näytteistä: E20-0069943->E20-0069962
Tutk.lajinumero(t): OBAK-1302
Näytemateriaali: elimiä
E20-0069962 Näytteen tulokset
Oulu, Eläintautibakteriologia (OBAK)
Tutkimuksesta vastaa: Tutkija Petra Heikkinen, +358 50 367 9824, Eläintautibakteriologia ja –
patologia, Oulu
Tutkimus: Francisella tularensis -bakteerien (jänisrutto) osoittaminen
Menetelmä: Evira6627 FA-värjäys jänisruton osoittamiseksi
Francisella tularensis
(jänisruttobakteeri)
Tulostiedot: Tulos
Alkuperäiskappale: Erkki Pentinniemi, sml.kymenpiiri@co.inet.fi
Jakelutiedot:
Tiedoksisaantikappale: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Läänineläinlääkäri, ymp.etela@avi.fi
Tiedoksisaantikappale: Ruokavirasto, ELTE, Eläintaudit, Tuupanen Tiia, tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi
Tulokset pätevät vain tutkituille näytteille.
Tämä tutkimustodistus on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman manuaalista allekirjoitusta.
Asiakirjan julkaisu tai osittainen kopiointi on sallittu ainoastaan Ruokaviraston luvalla, kokonaisuudessaan asiakirjan
saa kopioida.

Vieraskortti asiaa!!

Seuran vieraskorttimaksun voit jatkossa suorittaa
myös verkkopankissa  FI 4452680020005357
Maksun viestikentään isännän , vieraan nimi ja päivämäärä.