Metsästys

Vuosi 2022 on Miehikkälän Metsästysseuran 82. toimintavuosi. Jäsenkortin lunastaneita jäseniä on 102 kpl.

Seura kuuluu Suomen Metsästäjäliittoon, Suomen Kennelliittoon, Suomen Ajokoirajärjestöön, Kymenläänin Hirvikoirakoirayhdistykseen, Kymenläänin Pystykorvakerhoon ja Kaakon Kennelkerhoon.

Metsästysmaita seuralla on käytössä 4363 ha. Riistapeltoja kylvetään ja hirvien nuolukiviä vaihdetaan ahkerasti. Saalista saatiin vähän vähemmin kuin edellisenä vuonna.

Seura osallistui suurella talkoojoukolla liikenteenohjaustehtäviin Kaakon Kennelkerhon järjestämissä kansainvälisissä koiranäytttelyissä Haminassa. Seura järjesti yhdet linnun- ja yhdet hirvenhaukkukokeet. Seuran jäsenet osallistuivat koetoimintaan niin koiranohjaajina kuin palkintotuomarin ominaisuudessakin. Seuran alueelta luovutettiin myös koemaastoja muiden seurojen järjestämiin kokeisiin.

Hirvijahdin päällikkö 2023
Petri Oikarinen puh 050 308 5001
Varapäälliköt
Vesa Peräkasari , Veli-Matti Rasi ja  Miro Oikarinen

Jäsenkortit voi lunastaa totuttuun tapaan Petri Oikariselta(sihteeri). Jäsenmaksun suuruus kaudelle 2023-2024

on 50 euroa. Jäsenkortit tulee olla lunastettu jäsenillä ennen metsästystä kuitenkin viimeistään 31.8.2023 mennessä ja vuosijäsenen osalta syyskuun loppuun mennessä. Koska uudistamme jäsenrekisteriämme, toivoisimme maksavan liittymis ja jäsenmaksut verkkopankissa. Suorituksesta on hyvä olla kopio tai sähköinen varmenne näyttää. Vieraskortit voi lunastaa jäsenmaksujen kerääjältä tai maksaa verkkopankissa(viestikentässä on luettava vieraan/isännän nimi ja päivämäärä jahdista. Vierasmaksu on 10 euroa/vrk. Yhdellä isännällä voi olla useampia vieraita samanaikaisesti. Vieraskortti pitää olla lunastettu ennen metsästystä ja isännän on oltava vieraansa mukana metsästämässä.
Vuosijäsenyyttä kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen kesäkokousta. Seura ottaa kaudelle 2023-2024 n15 kpl vuosijäseniä.

Miehikkälän Metsästysseuran jäseneksi liittyminen maksaa 400€. Jäsenmaksu 50€ maanomistajalta/jäseneltä, ja vuosijäseneltä 100€ .

Pankkiyhteys FI44 5268 0020 0053 57

Kauden jäsenkohtaiset kiintiöt ovat seuraavat: 1 musta metso 2 teertä jos kyseisten lintujen metsästys sallitaan . 1 kauris, lauman valtapukki suositellaan säästettäväksi. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat.