Metsästys

Vuosi 2022 on Miehikkälän Metsästysseuran 82. toimintavuosi. Jäsenkortin lunastaneita jäseniä on n96 kpl.

Seura kuuluu Suomen Metsästäjäliittoon, Suomen Kennelliittoon, Suomen Ajokoirajärjestöön, Kymenläänin Hirvikoirakoirayhdistykseen, Kymenläänin Pystykorvakerhoon ja Kaakon Kennelkerhoon.

Metsästysmaita seuralla on käytössä 4363 ha. Riistapeltoja kylvetään ja hirvien nuolukiviä vaihdetaan ahkerasti. Saalista saatiin vähän vähemmin kuin edellisenä vuonna.

Seura osallistui suurella talkoojoukolla liikenteenohjaustehtäviin Kaakon Kennelkerhon järjestämissä kansainvälisissä koiranäytttelyissä Haminassa. Seura järjesti yhdet linnun- ja yhdet hirvenhaukkukokeet. Seuran jäsenet osallistuivat koetoimintaan niin koiranohjaajina kuin palkintotuomarin ominaisuudessakin. Seuran alueelta luovutettiin myös koemaastoja muiden seurojen järjestämiin kokeisiin.

Hirvijahdin päällikkö 2022
Petri Oikarinen puh 050 308 5001
Varapäälliköt
Vesa Peräkasari , Veli-Matti Rasi ja  Jouni Lahti

Jäsenkortit voi lunastaa totuttuun tapaan Petri Oikariselta(sihteeri) tai Reijo Hostikalta (Hurttalassa). Jäsenmaksun suuruus kaudelle 2022-2023 on 50 euroa. Jäsenkortit tulee olla lunastettu jäsenillä ennen metsästystä ja ulkojäsenten osalta syyskuun loppuun mennessä. Koska uudistamme jäsenrekisteriämme, muista ottaa vanha jäsenkorttisi mukaan, kun tulet noutamaan uutta. Vieraskortit voi lunastaa jäsenmaksujen kerääjiltä. Vierasmaksu on 10 euroa/vrk. Yhdellä isännällä voi olla useampia vieraita samanaikaisesti. Vieraskortti pitää olla lunastettu ennen metsästystä ja isännän on oltava vieraansa mukana metsästämässä.
Ulkojäsenyyttä kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen kesäkokousta. Seura ottaa kaudelle 2022-2023  n10 kpl ulkojäseniä.

Miehikkälän Metsästysseuran jäseneksi liittyminen maksaa 400€. Jäsenmaksu 50€ maanomistajalta ja ulkojäseneltä 100€ .

Pankkiyhteys FI44 5268 0020 0053 57

Kauden jäsenkohtaiset kiintiöt ovat seuraavat: 1 musta metso 2 teertä jos kyseisten lintujen metsästys sallitaan . 1 kauris, lauman valtapukki suositellaan säästettäväksi. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat.