Kesäkokous 7.8.2020

Pöytäkirja

Miehikkälän metsästysseuran kesäkokous Eräpirtillä 07.08.2020 klo 19,00

1 . Kokouksen avaus Puheenjohtaja Rinnesalmi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 . Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Rinnesalmi

3 . Sihteeriksi valittiin Seppo Krouvi

4 . Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Niskanen ja Jouni Lahti

5 . Hyväksyttiin johtokunnan laatima esityslista sellaisenaan . liite 1

6. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi kokouskutsu julkaistu Kaakonkulma lehdessä 23.07.2020 liite 2 osanottaja luettelo.

7 . Johtokunta ehdotti kokoukselle seuraavaa riistakiintiöistä : 1 musta metso 2 teertä jos kyseisten lintujen metsästys sallitaan . 1 kauris lauman valtapukki suositellaan säästettäväksi. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat. Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 . Hirvenmetsästys asiat herättivät kokousväen keskuudessa vilkasta mielipiteiden vaihtoa ja kerran jouduttiin turvautumaan äänestys ratkaisuun mietittäessä valkohäntäpeuran metsästysmuotoa . Metsästetäänkö kyttäämällä vaiko yhteisjahtina ajavaa koiraa käyttäen , tällä kertaa valittiin yhteijahti .

Seuran hirven ja valkohäntäpeuran jahtipäälliköksi valittiin Seppo Krouvi

Varapäälliköiksi valittiin : Risto Hostikka , Jari Krouvi , Jarkko Oikarinen , Miro Oikarinen , Antti Jääskeläinen , Sami Rasi , Vesa Peräkasari , Veli-Matti Rasi , Jouni Lahti

Hirvijahti päätettiin käynnistää 10.10.2020 klo 7,00 kokoontuminen Eräpirtillä

Valkohäntäjahtiin lähdetään 26.09.2020 klo 7,00 kokoontuminen Eräpirtillä

Yhteisjahdeissa huomioitava mahdolliset kokoontumis rajoitukset joita Corona virustartunnat saattavat tuoda tullessaan.

9 . Seuran suurpeto yhteyshenkilöksi valittiin Jari Krouvi ja hänen varamiehiksi Jarkko Oikarinen ja Miro Oikarinen.

10. Yhteistyökumppaneille sauran hallinnoimia maastoja koetarkoituksiin luovuttavat Jari Krouvi ja Keijo Rinnesalmi.

11. Tiedoksi jäsenille:

Metsästysseuralle on toimitettu 2 jäsenhakemusta sekä 11 ulkojäsenhakemusta, jäsenhakemukset hyväksyttiin yksimielisesti sekä uklojäsenhakemuksista 8 kappaletta.

Seuran talkoovelvoite multasillan ampumaradalla 25.08.2020 ja 01.09.2020 molempina päivinä tarvitaan väh 3 henkilöä paikalle.

Kaatoilmoitukset omariista palveluun tai riistakeskuksen lomakkeelle on tehtävä seuraavista vesilinnuista :

haapana , heinätavi , isokoskelo , jouhisorsa , lapasorsa , metsähanhi , nokikana , tukkasotka , sekä nisäkkäistä ;hilleri , metsäkauris, villisika , ps. ilmoituksen laiminlyönti on metsästysrikos ja voi johtaa sakkorangaistukseen.

Ampumakoesuoritus joka on vanhentunut metsästysvuoden 2019-2020 aikana on saanut 1 vuoden jatkoajan .

Virolahdella 09.08.2020

Seppo Krouvi Keijo Rinnesalmi

Jouni Lahti Marko Niskanen

Posted in Yleinen.