Metsäkauris

Nuoren metsäkauris uroksen saa ampua 16.5-15.06.2019 välisenä aikana kyttäysmenetelmää käyttäen . Kaadot ilmoitettava välittömästi sihteerille.
terv. Seppo.K

Koiranäyttelyyn talkoolaisia!!

Kaikkien rotujen NORD näyttely Virolahdella 25-26.05.2019 Harjun oppimiskeskuksen alueella.
Metsästysseuralla jälleen liikenteenohjaus toimeksiantona molempina päivinä tarvitaan 10-12 talkoolaista .

Ilmoittautukaa Sepolle 050 3884834

Vuosikokous 2019

Miehikkälän metsästysseuran vuosikokous

Eräpirtillä 26.01.2019 klo 14,00

Pöytäkirja

1 .Puheenjohtaja Rinnesalmi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 .Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rinnesalmi Keijo ja sihteeriksi Krouvi Seppo.

3 .Pöytäkirja tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Niskanen Marko ja Rasi Sami.

4 .Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kaikki osallistujat ovat seuran jäseniä todettiin kokous myös päätösvaltaiseksi. liittet 1,2

5 .Käytiin läpi kokouksen työjärjestys ja hyväksyttiin liite 3

6 . Seuran sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 .Talous on kunnossa ja seuran asioita on hoidettu asiallisesti. liitteet 4, 5

7 .Nurminen Arto luki toiminnantarkastuskertomuksen liite 6

8 . Kokousväki keskusteli tilinpäätöksestä ja Olavi Mankin ehdotuksen pohjalta myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2018 yksimielisesti.

9 . Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Rinnesalmi Keijo

10, Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Krouvi Jari, Krouvi Seppo, Rasi Veli-Matti ja Peräkasari Vesa valittiin uudelleen seuraavaksi 2 vuotis kaudeksi.

11 . Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Nurminen Arto ja Rasi Sami sekä heidän varamiehekseen Niskanen Marko.

12. Seuran jäsen ja liittymismaksuista päätettiin seuraavaa :

-seuran varsinainen jäsenmaksu 50,00 €

– ulkojäsenen jäsenmaksu 100,00 €

-seuraan liittymismaksu 400,00 €

13. Hyväksyttiin seuran toiminta ja talous suunnitelmat liitteet 7,8

14.Ulko jäsenten määräksi kokous vahvisti 10 henkilöä

15.Metsästysvieraiden henkilökiintiöstä on luovuttu ,mutta päivän isäntä lunastaa ns. vierasmaksun 10 ,00€ päivältä vierasta kohden . Tästä on oltava metsästettäessä mukana tulostettu maksukopio , älypuhelimen muistissa oleva tosite ,tai seuran vieraskortin kirjoittajan vieraskortti . Vieraan ampuma riista luetaan kuuluvaksi isännän saaliskiintiöön.

16.Metsästysseura maksaa jäsentensä kilpailukuluja piirinmestaruuskilpailuista ylöspäin ,sekä kaakon kennelkerhon pilkkikilpailuiden osanottomaksut . Nuorten Metso leirien osallistumismaksut ja riistanhoitoyhdistyksen ampumakilpailuiden osanottomaksut.

17.Seuran jäsen ja vieraskortteja kirjoittavat Hostikka Reijo ja Krouvi Seppo.

18.Saaliskertymät vuodelta 2018 ilmenevät toimintakertomuksesta.

19.Riistanhoidon yhteyshenkilöksi valittiin Rasi Veli-Matti.

20. Kokousedustajaksi valittiin seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheen johtaja, tai joku johtokunnan jäsenistä, jolla on käesiteltävänä olevaan asiaan paras mahdollinen tietotaso.

21 Tiedoksi jäsenille liitteet 9.10

22. Muut kokoukselle toimitetut asiat Varsinaisia asiakokonaisuuksia ei ollut yhtään kappaletta , mutta keskusteltiin lämmitettävän kyttäyskopin rakentamisesta . Jos sopiva akseli löytyy kohtuu pinnalla .

Koppia suunniteltiin alustavasti henkilöautolla siirrettäväksi.

23. Puheenjohtaja Rinnesalmi päätti kokouksen klo 15.05

Virolahdella 27.01.2019

Pilkkituloksia 2019

Sijoitus Nimi Seura Paino g
1 Hostikka Arto Miehikkälän metsästysseura 5940
2 Hostikka Mauri Miehikkälän metsästysseura 4770
3 Korjula Ari Kannusjärvi-Kitula my 4060
4 Ahokas Orvo Turkian Eränkävijät 3920
5 Hostikka Mika Miehikkälän metsästysseura 3700
6 Jussila Arto Kannusjärvi-Kitula my 2980
7 Hostikka Teuvo Miehikkälän metsästysseura 2930
8 Peltonen Juhani Turkian Eränkävijät 2900
9 Ahola Yrjö Kannusjärvi-Kitula my 2840
10 Pulkkinen Jari Metsäkylän metsästysseura 2560
11 Hostikka Tauno Miehikkälän metsästysseura 2500
12 Hulkkonen Tomi Virolahden metsästysseura 2480
Pousi Markku Onkamaan Erämiehet 2420
13 Saarela Hannu Kannusjärvi-Kitula my 2300
14 Hostikka Risto Miehikkälän metsästysseura 1950
15 Tilli Seppo Onkamaan Erämiehet 1660
16 Soukka Matti Pohjoisvehkalahden my 1550
17 Torri Heikki Onkamaan Erämiehet 1500
18 Peltonen Aimo Onkamaan Erämiehet 1350
19 Hostikka Reijo Miehikkälän metsästysseura 1300
20 Niemalä Pentti Virolahden metsästysseura 1040
21 Syrjänen Matti Turkian Eränkävijät 1030
22 Takanen Jukka Varuskunnan Erä 990
23 Suomalainen Pertti Suurmieh.metsästysseura 800
24 Toikka Lassi Kannusjärvi-Kitula my 740
25 Kaipiainen Jukka Kannusjärvi-Kitula my 620
26 Ivakko Pekka Kannusjärvi-Kitula my 440
27 Anttila Pertti Turkian eränkävijät 420
27 Ahonen Arto Suurmieh.metsästysseura 390
29 Suikkanen Ismo Kannusjärvi-Kitula my 330
30 Rinnesalmi Keijo Miehikkälän metsästysseura 310
31 Suikkanen Eero Kannusjärvi-Kitula my 250
32 Rasi Tapio Miehikkälän metsästysseura 230

GDPR tietosuoja-asiaa

TIETOSUOJASELOSTE

Miehikkälän metsästysseura jäsenten henkilötietojen käsittely

TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA

* Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

* Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.

* Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia Yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.

* Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Metsästäjäliitolle, joka tarvitsee tietoa jäsenyhdistysten jäsenyyden vahvistamiseksi sekä tarjoaa Yhdistyksen jäsenille jäsenetuja ja -palveluita. Suomen Metsästäjäliitto voi käsitellä henkilötietojasi myös liiton ja Yhdistyksen toimintaan liittyvän suoramarkkinoinnin lähettämiseksi lainsäädännön sallimilla tavoilla

* Vain niillä Yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

* Jäsen eli rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Yhdistys käsittelee jäsenen henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää.

1 REKISTERINPITÄJÄ

2443315-0

Miehikkäläntie 157

49900 Virolahti

2 YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:

Seuran sihteeri Seppo Krouvi [krouvi.seppo@gmail.com

0503884834

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Jäsenluettelon pakolliset tiedot:

* Nimi

* Kotipaikkakunta

Edellä mainittujen perustietojen antaminen Yhdistyksille on välttämätöntä, lakisääteisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot:

* Jäsenen yksilöintitiedot:

o postiosoite (jäsenen valinnan mukaan työpaikalle tai kotiin)

o kotimaa

o puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero

o sähköpostiosoite

o sukupuoli

o syntymäaika

o jäsennumero

o jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä

* Tiedot jäsenen saamista etuuksista kuten Jahti-lehdestä ja Digi-Jahdista

* Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin

* Jäsenen erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä

* Tiedot jäsenen osallistumisesta Suomen Metsästäjäliiton tapahtumiin

* Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot

* Jäsenen suoramarkkinointikielto tai -suostumus

* Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:

* jäsenluettelon ylläpitäminen

* tapahtumien järjestäminen

* jäsenmaksujen käsittely

* kunniamerkkien myöntäminen

* mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset

* yhteydenpito ja viestintä

* markkinointitarkoituksiin

* yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö

5 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

5.1 Lakisääteinen velvoite

Yhdistys käsittelee jäsenen henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kun Yhdistys laatii jäsenistä yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon.

5.2 Oikeutettu etu

Yhdistyksen oikeus käsitellä rekisteröidyn eli jäsenen henkilötietoja perustuu osin jäsenyyden synnyttämään oikeutettuun etuun.

Jäsenen voi kohtuudella olettaa tietävän, että Yhdistys käsittelee hänen henkilötietojaan yhdistystoiminnan yhteydessä. Yhdistys on tehnyt intressipunninnan, jonka perusteella Yhdistys on todennut, että jäsenien perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä Yhdistyksen oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja jäsenyyden perusteella.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Yhdistyksen oikeutettuun etuun. Tässä tapauksessa Yhdistys arvioi, onko henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää jäsenen oikeudet ja edut. Jäsenen oikeuksista kerrotaan tarkemmin täällä.

5.3 Sopimus

Yhdistys käsittelee henkilötietoja myös sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun jäsen ilmoittautuu kilpailuun ja tekee Yhdistyksen kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.

5.4 Suostumus

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi jos jäseneltä pyydetään suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi taikka jäsenen kuva tai muita tietoja lisätään Yhdistyksen verkkosivuille. Lisäksi Yhdistys luovuttaa henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle ajoittain jäsenen suostumuksen perusteella.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Metsästäjäliitolle, joka tarvitsee tietoa jäsenyhdistysten jäsenyyden vahvistamiseksi sekä liiton jäsenyyteen liittyvien etujen ja palvelujen tarjoamiseksi sekä viestinnän ja markkinoinnin lähettämiseksi. Suomen Metsästäjäliitto luovuttaa jäsenen henkilötietoja edelleen yhteistyökumppaneille jotka tarjoavat Suomen Metsästäjäliiton jäsenyyteen perustuvia etuja ja palveluita, kuten vakuutusyhtiölle ja polttoainealennuksen myöntäneelle huoltoasemaketjulle ja muille nykyisille ja tuleville yhteistyökumppaneille.

Suomen Metsästäjäliitto voi ajoittain luovuttaa markkinointiluvan antaneen jäsenen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle metsästykseen ja muuhun Yhdistyksen toimintaan liittyviin markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun:

* Suomen Metsästäjäliitolle nettijäsenrekisterin ylläpitämiseksi

* IT-palveluiden toimittajille

* Palkanlaskentaa suorittavalle tilitoimistolle

7 ENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Yhdistyksen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Yhdistys säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Entisten jäsenien henkilötietoja säilytetään 6 kuukauden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Tämänkin jälkeen Yhdistys säilyttää kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisia henkilötietoja 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

Yhdistys säilyttää tiettyjä jäsenten perustietoja (nimi, kotipaikka, jäsenyyden alku- ja päättymisvuosi ja kunniamerkit) pysyvästi Yhdistyksen historiikin

laatimiseksi. Entinen jäsen voi kuitenkin vastustaa tai rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä perustellusta syystä.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET: MITEN JÄSEN VOI VAIKUTTAA TIETOJEN KÄSITTELYYN?

Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä: [sähköpostiosoite]]. Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti Yhdistyksen kohdassa 2 viitatulle yhteyshenkilölle, Yhdistyksen puheenjohtajalle tai Yhdistyksen sihteerille.

Yhdistys voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Yhdistys toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Yhdistys voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Yhdistystä oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.

Omia tietoja voi oikaista myös itse kirjautumalla jäsenrekisteriin omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jäsenrekisteriin pääsee kirjautumaan Suomen Metsästäjäliiton nettisivujen kautta.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistys poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

* henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

* rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

* rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

* Yhdistys on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai

* henkilötiedot on poistettava Yhdistykseen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Yhdistys rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

* rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;

* Yhdistys käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;

* Yhdistys ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai

* rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö Yhdistyksen oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykselle toimittamat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

* käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

* käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

9.7 OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

10 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

11 MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU

Yhdistys kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja päivitetään Postin ilmoittamien osoitemuutosten sekä Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien muutosten perusteella silloin, kun jäsen on esittänyt päivitys- tai muutospyynnön Suomen Metsästäjäliitolle tai Metsästäjäliiton piirille.

12 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä yhdistyksen edustajilla joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Yhdistyksen käsittelemiin henkilötietoihin.

 

VUOSIKOKOUS 2016

Miehikkälän metsästysseura pitää yllä valmiutta huolehtia liikenneonnettomuudessa tai poliisin tehtävänannon perusteella muutoin loukkaantuneen tai muusta syystä poistettavan hirvieläimen jäljittämisestä, lopettamisesta ja asiamukaisesta talteenotosta.

SRVA henkilö Jari Krouvi huolehtii toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta metsästysseurassa sovituille henkilöille.

Krouvi Jari                        044-7821121

Lahti Jouni                       050-4905424

Oikarinen Jarkko              040-5297484

Rasi Sami                        0400-956990