VUOSIKOKOUS 2016

Miehikkälän metsästysseura pitää yllä valmiutta huolehtia liikenneonnettomuudessa tai poliisin tehtävänannon perusteella muutoin loukkaantuneen tai muusta syystä poistettavan hirvieläimen jäljittämisestä, lopettamisesta ja asiamukaisesta talteenotosta.

SRVA henkilö Jari Krouvi huolehtii toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta metsästysseurassa sovituille henkilöille.

Krouvi Jari                        044-7821121

Lahti Jouni                       050-4905424

Oikarinen Jarkko              040-5297484

Rasi Sami                        0400-956990

 

Posted in Yleinen.